Pastoraat

Ds. Ph. van Wijk is de gemeentepredikant van

 

 

 

Pastorale taken voor de bijstanden pastoraat.

De volgende taken worden door de predikanten die bijstand verlenen waargenomen in de hen toegewezen wijk (zie indeling hierboven):

Voor deze pastorale zaken kunnen gemeenteleden zich direct wenden tot de bijstand pastoraat in hun wijk.

 

 

Pastorale taken voor ds. Van Wijk

 

Bij onduidelijkheid over wie op een bepaalde hulpvraag of signaal ingaat, vindt er overleg plaats met de wijkpredikant.

 

Neem bij het maken van plannen voor een huwelijk waarin een kerkelijke inzegening gewenst wordt, contact op met ds. Van Wijk.

Wanneer een bruidspaar redenen heeft om een andere predikant te vragen, dan kan dit in overleg met ds. Van Wijk en de kerkenraad eventueel gehonoreerd worden. Neem daarom wel eerst met ds. Van Wijk contact op.

Ds. Van Wijk houdt met aanstaande bruidsparen een aantal (ongeveer vier) inhoudelijke gesprekken ter voorbereiding op de huwelijksdienst. Dat heeft naast de functie van toerusting ook als voordeel dat bruidspaar en voorganger elkaar goed leren kennen, zodat de dienst ook een heel persoonlijk karakter kan krijgen.

 

Wanneer een kind wordt geboren en ouders het willen laten dopen, dan ontvangt ds. Van Wijk graag een geboortekaartje. Hij neemt daarna contact op met de ouders.