Lezingen en artikelen van de hand van ds. Ph. van Wijk, Nieuwleusen

 

Verslag studieverlof 2003/2004

In 2003 en 2004 was ik in de gelegenheid om gebruik te maken van het recht om drie maanden studieverlof op te nemen. Een inspirerend studieverlof. Klik het kopje aan en u leest er meer over.

 

Voor en na een dag in december , ter publicatie aangeboden aan Ecclesia, december ’03 / januari ‘04

 

Op 12 december 2003 namen de synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden het besluit om per 1 mei 2004 gezamenlijk verder te gaan als de Protestantse Kerk in Nederland.

Ecclesia, het orgaan van de Stichting Vrienden van Kohlbrugge publiceerde in nr. 25 – december 2003 een artikel onder de titel: Een dag in december, van de hand van de redacteuren ds. L.J. Geluk uit Rotterdam en dr. H. Klink uit Hoornaar. Het artikel werd geschreven en gepubliceerd voor 12 december. Een positief besluit betekent een zwarte dag in de geschiedenis, zo betogen de auteurs. Zij pleitten ernstig voor een tegenstem in de synodevergadering. Opheffing van de Hervormde Kerk is een synodebesluit dat de afgevaardigden niet mocht worden voorgelegd.

In het Reformatorisch Dagblad van 5 december (zie het internetdossier van het RD) schrijft ds. L.J. Geluk over de tegenstanders van SoW die putten uit een religieuze bron, en de verantwoordelijke bestuurders als zelotische ijveraars voor een ideologie.

In mijn artikel poog ik wat tegenwicht tegen deze visie te geven.

Was de Hervormde Kerk, zoals de auteurs die zien al niet voor een deel verdwenen?

Wordt in de tegenstelling die Geluk schetst niet een onverantwoordelijke versimpeling van de feitelijke situatie gegeven?

Wat betekent de strijd om de Gereformeerde Belijdenisgeschriften van de kant van de tegenstanders?

Dat zijn de vragen waarop dit artikel wil ingaan.

Helaas heeft de redactie van Ecclesia mij laten weten dat dit artikel niet geplaatst wordt.

 

ICT en levensvisie, lezing gehouden voor Sovhie, een ‘debating-club’ van mensen die in de ICT werken. 3 November 2003, Gouda.

De lezing is hier en daar wat kort in stijl, en is bij het uitspreken verder uitgebreid, maar de hoofdgedachten zijn goed weergegeven.