Curriculum Vitae Ph. van Wijk

 

Geboren: 9 juni 1957 te Sleeuwijk (N.Br.)

Huwelijk: 31 juli 1980 met C.Hoek

Kinderen: 3 kinderen, (1981, 1983, 1985)

 

Opleidingen:

Havo Diploma 1975

Pedagogische Academie Diploma volledig bevoegd onderwijzer, 1978

Colloquium Doctum Toelating tot universitaire studie theologie, 1980

Theologische studie Kandidaatsexamen 1984, Rijksuniversiteit Utrecht

Kerkelijk examen 1986, Rijksuniversiteit Utrecht

Zendingsopleiding Basiscursus Hendrik Kraemerinstituut, 1987

 

Onderwijservaring:

Onderwijzer bovenbouw p.t. 1978 1980, Geldermalsen

Leraar godsdienst en nederlands p.t., 1979-1984 Ichthusmavo Veenendaal

 

Ambtelijke loopbaan:

Bijstand pastoraat Herv. gemeente, Veenendaal, 1983-1986

Zendingspredikant Reformed Church of East Africa, Eldoret,

Kenia, 1987-1990, toerustingswerk (TEE)

Gemeentepredikant Hervormde gemeente Sint Johannesga

en Delfstrahuizen, 1990-1995

Hervormde gemeente Sliedrecht, wijk 2, 1995-2002

Hervormde gemeente Nieuwleusen, wijk Zuid 2002 2007

Hervormde gemeente Barendrecht, wijkgemeente Dorpskerk 2007 2011

Zendings/vredeswerk Vredesonderwijs in samenwerking met

R.K. en Anglicaanse bisdommen van Eldoret, Kenia

 

 

Ambtelijke functies:

PKV Zuid-Holland lid PKV 1996-2001

Breed Moderamen PKV-ZH assessor 1998-2001

Bestuur RDC-i.o. Z.-H. lid / voorzitter 2000-2001

Cie. Orgelzaken S.o.W.-kerken lid sinds 2001

Cie. Regeling Kerkmuziek PKN lid sinds 2005

Classicale Z.W.O.-cie.

classis Zwolle voorzitter 2005 - 2007

 

Niet ambtelijke functie:

St. Klassieke Muziek in de Alblas-

serwaard voorzitter, 1998 -2003